MPD members

Project leaders: V.D.Kekelidze, A.S.Sorin

Editorial board:
V.Golovatyuk, V.Kekelidze, V.Kolesnikov, D.Madigozhin, Yu.Murin, V.Nikitin, O.Rogachevsky

Internal Referee board:
N.Gorbunov, V.Kolesnikov, I.Meshkov, A.Olshevski, Yu.Potrebenikov, N.Topilin, I.Tyapkin, Yu.Zanevsky, A.Kurepin

The MPD Collaboration:1

  • Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, RF:
  • Kh.U.Abraamyan, S.V.Afanasiev, V.S.Alfeev, N.Anfimov, V.A.Babkin, S.N.Bazylev, D.Blaschke, D.N.Bogoslovsky, I.V.Boguslavski, A.V.Butenko, V.V.Chalyshev, S.P.Chernenko, V.F.Chepurnov, Vl.F.Chepurnov, G.A.Cheremukhina, I.E.Chirikov-Zorin, D.E.Donetz, K.Davkov, V.Davkov, D.K.Dryablov, V.B.Dunin, L.G.Efimov, A.A.Efremov, E.Egorov, D.D.Emelyanov, O.V.Fateev, Yu.I.Fedotov, A.V.Friesen, O.P.Gavrischuk, K.V.Gertsenberger, V.M.Golovatyuk, I.N.Goncharov, N.V.Gorbunov, Yu.A.Gornushkin, N.Grigalashvili, A.V.Guskov, A.Yu.Isupov, V.N.Jejer, M.G.Kadykov, M.Kapishin, A.O.Kechechyan, V.D.Kekelidze, G.D.Kekelidze, H.G.Khodzhibagiyan, Yu.T.Kiryushin, V.I.Kolesnikov,A.M.Korotkova, A.D.Kovalenko, N.Krahotin, Z.V.Krumshtein, N.A.Kuz’min, R.Lednicky, A.G.Litvinenko, E.I.Litvinenko, Yu.Yu.Lobanov, S.P.Lobastov, V.M.Lysan, L.Lytkin, J.Lukstins, V.M.Lucenko, D.T.Madigozhin, A.I.Malakhov, S.P.Merts,I.N.Meshkov, V.V.Mialkovski, I.I.Migulina, N.A.Molokanova, S.A.Movchan, Yu.A.Murin, G.J.Musulmanbekov, D.Nikitin, V.A.Nikitin, A.G.Olshevski, V.F.Peresedov, D.V.Peshekhonov, V.D.Peshekhonov, I.A.Polenkevich, Yu.K.Potrebenikov, V.S.Pronskikh, A.M.Raportirenko, S.V.Razin, O.V.Rogachevsky, A.B.Sadovsky, Z.Sadygov, R.A.Salmin, A.A.Savenkov,W. Scheinast, S.V.Sergeev, B.G.Shchinov, A.V.Shabunov, A.O.Sidorin, I.V.Slepnev, V.M.Slepnev, I.P.Slepov, A.S.Sorin, O.V.Teryaev, V.V.Tichomirov, V.D.Toneev, N.D.Topilin, G.V.Trubnikov, I.A.Tyapkin, N.M.Vladimirova, A.S.Vodop’yanov, S.V.Volgin, A.S.Yukaev, V.I.Yurevich, Yu.V.Zanevsky, A.I.Zinchenko, V.N.Zrjuev

  • Center of Particle Physics and Technology (CPPT) of the University of Science and Technology of China (USTC) Hefei, China:
  • Cheng Li, Hongfang Chen, Ming Shao, Xiaoliang Wang, Yongjie Sun, Zebo Tang


1The list of participating Institutes is currently a subject of update.